งานนมัสการ​องค์​พระ​ปฐม​เจดีย์​ ปี​ 2563​ จ.นครปฐม

งานนมัสการ​องค์​พระ​ปฐม​เจดีย์​ ปี​ 2563​ จ.นครปฐม โดย Sunny ontour​