โต๊ะจีนสุพจน์โภชนา นครปฐม
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด มาตรฐาน ราคามิตรภาพ บริการทั่วอาเซียน
โทรด่วน 08 1019 9977, 08 1497 9776
สั่งจองโต๊ะจีนสุพจน์โภชนา นครปฐม
ผู้สั่งจอง/เจ้าของงาน
ชื่อ-นามสกุล ผู้จองโต๊ะจีน *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ผู้ติดต่อ
ไลน์ ไอดี
วัน/เวลา/สถานที่จัดงาน
วันที่จัดงาน *
เวลาในการจัดงาน (ประมาณ) *
สถานที่จัดงาน *
ประเภทงานที่จัด
ต้องการสั่งจองโต๊ะจีน
เลือกรายการอาหารที่ต้องการ *
รายการอาหารโต๊ะจีน ชุด 1
รายการอาหารโต๊ะจีน ชุด 2
รายการอาหารโต๊ะจีน ชุด 3
รายการอาหารโต๊ะจีน ชุด 4
รายการอาหารโต๊ะจีน ชุด 5
รายการอาหารโต๊ะจีน ชุด 6
รายการอาหารโต๊ะจีน ชุด 7
รายการอาหารโต๊ะจีน ชุด 8
จำนวนโต๊ะ *
รายการเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี)
ต้องการอื่นๆ หากต้องการกรุณาระบุ
น้ำดื่ม
จำนวน ขวด
เครื่องดื่ม
จำนวน ขวด
โซดา
จำนวน ขวด
น้ำแข็ง
จำนวน กก.
วงดนตรี นักร้อง เครื่องเสียง ไฟฟ้า ระบุ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
แผนที่/สถานที่จัดงาน (ถ้ามี)

** ไฟล์เอกสารที่ระบุสถานที่อย่างชัดเจน
** ชนิดไฟล์เป็น *.doc, *.xls, .pdf, *.ppt, .rar, .zip, .jpg, .png, .gif เท่านัน
** ขนาดไฟล์ (size) ต้องไม่เกิน 2 Mb เท่านั้น
การชำระเงินมัดจำสั่งจองโต๊ะจีน (โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดโทรแจ้งด่วนด้วย)
เมื่อตกลงสั่งจองโต๊ะจีนแล้ว กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาอาหาร โอนเงินไปที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขากำแพงแสน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายสุพจน์ แซ่จิว
เลขที่บัญชี 213-1-09249-7
โต๊ะจีนสุพจน์โภชนา นครปฐม
โต๊ะจีนสุพจน์โภชนา นครปฐม รับจัดโต๊ะจีนทั่วประเทศ
เลขบัญชีธนาคารโต๊ะจีนสุพจน์โภชนา นครปฐม
โต๊ะจีน สุพจน์โภชนา นครปฐม
SUPOTFOOD.COM
53/1 หมู่ 4 บ้านสามแจ่ม ต.ห้วยขวาง
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร/แฟกซ์ 0-3426-1970
มือถือ 08-1019-9977, 08-1497 - 9776
อีเมล์ [email protected]
สำหรับเจ้าหน้าที่